Cennik

Gastroskopia diagnostyczna: 400zł

Dodatkowe opłaty:
 • test na Helicobacter pylori: 60zł
 • wycinki do badania hist-pat: 70zł (1 pojemnik histopatologiczny pobranego materiału)
 • znieczulenie dożylne: 350zł; 
 • znieczulenie dożylne do dwóch zabiegów: 600zł; 

Kolonoskopia diagnostyczna: 550zł

Dodatkowe opłaty:
 • wycinki do badania hist-pat: 70zł (1 pojemnik histopatologiczny pobranego materiału)
 • znieczulenie dożylne: 350zł; 
 • znieczulenie dożylne do dwóch zabiegów: 600zł; 

Polipektomia: 1000zł

(cena obejmuje koszt usuniętego materiału histopatologicznego do 3 pojemników)
Dodatkowe opłaty:
 • każdy dodatkowy wycinek histopatologiczny: 70zł
 • znieczulenie dożylne: 350zł; 
 • znieczulenie dożylne do dwóch zabiegów: 600zł; 

USG jamy brzusznej: 180zł


Poradnia Gastrologiczna:

Lek. med. Grzegorz Waksmundzki, specjalista chorób wewnętrznych
Lek. med. Ewa Grądkowska, specjalista gastroenterolog
Lek. med. Grzegorz Leszczyński, specjalista chorób wewnętrznych, transplantolog, hepatolog
Dr n. med. Viola Bacia, specjalista gastroenterolog
 • wizyta: 250zł
 • wizyta telefoniczna: 230zł
 • wizyta recepturowa: 50zł
Dr hab. n. med. Maciej Kohut, specjalista gastroenterolog
 • wizyta: 300zł
 • wizyta telefoniczna: 280zł
 • wizyta recepturowa: 50zł
Płatności za usługi medyczne – wizyty telefoniczne oraz wizyty recepturowe, prosimy dokonać na podane poniżej konto bankowe:
Bank Pekao S.A. 68 1240 2959 1111 0010 0347 5178
Możliwa płatność kartą